AUTOKLIMATIZACE

KONTROLA, OPRAVA, PLNĚNÍ A ČIŠTĚNÍ NA OSOBNÍ A DODÁVKOVÁ VOZIDLA

Jak zjistit, že klimatizace nefunguje správně?

Prvním předpokladem nesprávné činnosti klimatizace je vlastní pocit z běžného používání, kdy nastavené hodnoty neodpovídají klimatickým podmínkám ve vozidle. Pro vlastní potřebu je možné si provést jednoduchý test, kdy nastavíte klimatizaci na co nejnižší možnou teplotu a maximální výkon. Po zhruba 5 minutách změříte z výdechů ventilace přístrojové desky teplotu, která by se měla za podmínek venkovní teploty v rozmezí 20-30°C pohybovat okolo 5 až 10°C méně.  Někdy postačí jen přiložit ruku k výdechům a musí být cítit dosti silný chlad. Pro odbornější posouzení doporučujeme návštěvu u nás, kde provedeme přesné měření!

Jaké jsou příčiny?

Z dlouhodobého používání dochází k přirozenému úniku chladiva 5 až 10% ročně z celkového objemu. Proto se doporučuje výrobci automobilů provést u nových vozidel kontrolu těsnosti a doplnění každé 2 roky, u starších ročně. Další příčinou je netěsnost klimatizačního okruhu z důvodů nefunkčního těsnění mezi spoji, poškozené potrubí a prodřené hadice.

Jak se provádí kontrola klimatizace?

Aby se zjistil stav klimatizace ve vozidle, je nutné vozidlo napojit na speciální zařízení, které prověří těsnost celého systému vakuovou zkouškou a množství chladící směsi. Pokud hodnoty těsnosti budu v pořádku, proběhne doplnění chladiva do požadovaného množství předepsané výrobcem. Tím je kontrola systému klimatizace hotová. V případě, že naměřené hodnoty prokážou netěsnost vedení klimatizace, ukončí se kontrola a zahájí se proces vyhledání místa netěsnosti. Po opravě se opět provede kontrola včetně doplnění.

 

Proces kontroly klimatizace:

odsátí starého chladiva ze systému, recyklování a pročištění

vakuování systému pro odstranění vlhkosti

vakuový test těsnosti pro odhalení větších netěsností

doplnění nového oleje do systému pro mazání kompresoru

doplnění detekční barvy pro detekci úniku chladiva (jen dle potřeby)

naplnění systému novým chladivem do požadovaného množství

test provozních tlaků v systému a kontrola výkonu chlazení

Jak se zjišťuje netěsnost?

Používáme nejúčinější a momentálně na trhu nejlepší metodu pomoci detekčního (formovacího) plynu v poměru 95% dusíku (N2)  a 5% vodíků (H2). Po odstátí zbytku chladiva při kontrole se systém natlakuje tímto plynem  a pomoci ručního elektronického detektoru, který je velmi citlivý,  se prochází potrubí.  Pokud je na vedení nějaká netěsnost, tak detektor přesně určí místo a poměr netěsnosti. Následně se rozhodne o způsobu opravy.

Jak se oprava provádí?

Při nalezení místa poškození, tedy místa úniku chladiva,  se podle stavu rozhodne, zdali je možné provést opravu dílu, nebo je lepší ho vyměnit za nový.  V žádném případě není třeba měnit celou soustavu trubek a hadic v řádech tisíců korun. Pokud je to možné , opravit lze pouze tu část, kde je únik, a to tak, že se pomoci speciálního nářadí díl vyřízne a vpasuje nový.

Co je kabinový (pylový) filtr a proč ho měnit?

Jde o filtr čistící vzduch vstupující přes vzduchové vedení do kabiny, proto se často označuje jako kabinový. Kabinový filtr zachycuje škodlivé látky, aby se dál nedostávaly do prostoru pro posádku. Zamezuje přístupu pylům, prachům, otěrům z pneumatik a brzdového obložení a dalším nečistotám vznášejícím se běžně nad povrchem silnice. Laboratorní testy prokázaly, že kvalitní filtry dokáží zachytit až 95% prachových částic a pyly téměř úplně. Proto se doporučuje minimálně jednou ročně tento filtr vyměnit a zároveň provést dezinfekci (čištění) ventilačního systému.

Co je čištění klimatizace?

Správnou funkci klimatizace v automobilu mohou narušit kromě mechanických závad také organické škodliviny, jako jsou bakterie, viry či pyly. Klimatizovaný vzduch je vháněn do prostoru vozidla pomoci ventilačního systému s výstupy nejčastěji v palubní desce s regulací.  Během používání se na výparníku klimatizace (místo, kde dochází k ochlazení vzduchu) tvoří kondenzát, ve kterém se množí mikroorganismy, jež jsou zdrojem nepříjemného zápachu a rizikem pro lidi s alergií či respiračními potížemi. Proto je nezbytné ventilační okruh dezinfikovat minimálně jednou ročně, nejlépe před letní sezónou, což doporučujeme v rámci kontroly celého systému.

Jak kvalitní čištění (dezinfekce) probíhá?

K dokonalé dezinfekci klimatizace a interiéru vozidla používáme ozónový generátor, který během několika minut odstraní nežádoucí viry, bakterie, plísně a houby. Taktéž likviduje COVID-19.


Ozon je přírodní čistící a desinfekční látka a jde o nejsilnější oxidační činidlo, které se používáno v mnoha oblastech, jako je lékařství, zemědělství, potravinářský průmysl atd. Ozon je 3000 x rychlejší než chlór a 25 x účinnější než kyselina chloritá (NOCL), 2500 x než chlornan (OCL) a 5000 x než chloramin (NH2CL) a je přitom mnohem bezpečnější. Takže po aplikaci je prostor nejen dokonalé vyčištěn, ale i bezpečný.

 

Čistění se doporučuje provádět společně s kontrolou, tím se docílí nejlepšího výsledku. Čas strávený za volantem tak bude daleko příjemnější a bezpečnější.

Jak dlouho to trvá?

 

DOPORUČENÁ KONTROLA:

Kontrola klimatizace s čištěním (měření, plnění, výměna kabinového filtru, čištění ) 1 až 2 hodiny.

 

KONTROLA:

Kontrola klimatizace bez čištění (měření, plnění, výměna kabinového filtru) 1 hodinu.

 

JEN ČIŠTĚNÍ:

Vyčištění klimatizace včetně výměny kabinového filtru do 30 minut.

Jaké jsou ceny?

Ceny u nás jsou takové, na kterých se dohodneme. Snažíme se přistupovat ke každému klientovi individuálně a sestavit rozpočet na opravu dle nejlepší oboustranné dohody. Jsme si plně vědomí rozdílnosti a složitosti oprav na automobilech různého stáří, značek a modelů. Proto doporučujeme nás kontaktovat, kdy Vám rádi poskytneme veškeré aktuální informace včetně našich výhodných programů pro klienty.

 

Automobil se stává neodmyslitelnou součásti našeho života a využíváme ho čím dál tím více. Ale taktéž je zapotřebí myslet na pohodu a bezpečí při jízdě, tedy na technický stav vozidla. Čím více jezdíme, tím taky více automobil vyžaduje údržbu.  Abychom zmírnili nárůst investic do oprav automobilu, nabízíme velmi výhodný klientský program AUTO-KREDIT, v kterém registrovaným klientům při každém nákupu připíšeme určitý finanční bonus pro vytvoření si kreditní hodnoty na plánované či neplánované budoucí výdaje spojené s opravou vozidla, popřípadě s nákupem výbavy. Pro bližší informace nás kontaktujte.

K O N T A K T N Í   F O R M U L Á Ř

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat.

Kontaktní místa:

OSTRAVA

OPAVA

FRÝDEK-MÍSTEK

844 999 999

info@autosklo.com

www.autosklo.com

AUTOSKLO-SLEZSKÁ s.r.o., Poděbradova 3208/98, Ostrava 702 00, Copyright 2014